?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Арсенян Марія Архітектура вірменських храмів Галичини (короткий огляд малюнків С.Бісажа) За матеріалами газети «Арагац», зі скор.)// Вірменський вісник №49-50. Информационно-аналитическое издание общественной организации «Союз Армян Украины» -- декабрь -- 2010 г. -- С.34-35

У 1937 році за дорученням Львівського вірменського архієпископа Теодоровича відомий польський художник С.Бісаж зробив акварельні замальовки десяти вірменських церков і капличок Галичини. На жаль, не всі вірменські церкви, зображені на малюнках Бісажа, дійшли до наших днів. Пропонуємо вашій увазі дуже важливу дослідницьку працю – архітектурний опис вірменських старовинних церков Галичини, яку виконала молодий київський архітектор Марія Арсенян, яка тривалий час займається дослідженням старовинних вірменських архітектурних пам'яток на території України.

Всі зображені на малюнках С.Бісажа вірменські храми побудовані під впливом стилістичних особливостей, які панували в архітектурі того часу. Вірменські церкви в Івано-Франківську, Кутах, Городенці , Тисмениці побудовані в період панування на території України стилю барокко. В той час як церква в Бережанах побудована в перехідний період в архітектурі України від стилю барокко до класицизму.

Церква в Чернівцях в готичному стилі та церква в Лисці побудовані в період, коли архітектурі було властиве використання пластичних форм попередніх епох (стилізація) та їх об’єднання (еклектика).

Найбільша кількість суперечок стосовно архітектур храму виникла навколо пам’тки Вірменського Собора у Львові. Він був побудований в період панування в Західній та Центральній Європі стилей готики та ренесансу. Проте на архітектуру України ці стилі мали опосередкований вплив, вони проникли на її територію через сусідні країни. В чистому вигляді ці стилі не мали особливого розвитку, вони переплелись з місцевими архітектурними школами та національними традиціями в архітектурі народів, які тут проживали.

ІВАНО-ФРАНК ІВСЬК , 1762 р.
ВІРМЕНСЬКА ЦЕРКВА

Як зазначено в табличці на фасаді церкви: «Під час пожежі в 1868 р. церква частково була зруйнована і тільки в 1919-1930 роках знову відбудована, але при цьому втратила свій початковий вигляд»

Пам’ятка є храмом типу базиліка з двома баштами на східному фасаді, в плані хрещата. Церква має три нефи, центральний неф та трансепт двоярусний, бокові – одноярусні. Круглі башти перекриті дзвоноподібними шоломами.

Башти на фасаді разом з заглибленням центральної частини утворюють хвильоподібний контур, який є властивим саме для стилю пізнього бароко. Стіни фасадів мають членіння за рахунок коринфських пілястр та карнизів.

КУТИ (Івано-Франківська обл.) XVIII ст.
ВІРМЕНСЬКА ЦЕРКВА НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

Пам’ятка є храмом типу однонефної базиліки з виступаючою за межі основного об’єму прямокутною апсидою та прямокутним виступаючим головним входом. Фасад має членіння за рахунок пілястр. Головний фасад має фронтон в стилі бароко. На двоскатній покрівлі ближче до апсиди розташована башточка з дзвоноподібним куполом.

ГОРОДЕНК А (Івано-Франківська обл.), 1706 р.
ВІРМЕНСЬКА ЦЕРКВА

Oднонефний храмв плані утворює хрест за рахунок бічних прибудов, виступаючої апсиди та виступаючого прямокутного входу – притвору. Апсида має п’ятигранну форму, в той час як бічні прибудови – прямокутну з усіченими кутами, виступаючий притвор прямокутний . Стіни нефу підтримуються трикутними контрфорсами, які звужуються до верху. На двоскатній покрівлі ближче до апсиди розміщена башточка з цибулеподібним куполом, який властивий саме стилю барокко. Бічні прибудови та притвор – двоярусні. На головному фасаді над порталом розміщений балкон. Кути прибудов, притвора та апсиди підкреслюються пілястрами.

Сам храм побудований в стилі раннього барокко.

ТИ СМЕНИЦЯ (Івано-Франківська обл.) 1699р.
ВІРМЕН СЬК А ЦЕРК ВА СВ. КАЄТАНА (зруйнована в 50-х рр. ХХ ст.)


 

Пам’ятка є храмом типу однонефної базиліки з виступаючою за межі основного об’єму прямокутною апсидою. Головний фасад з двох боків має прямокутні башти з шатровим чотиригранним покриттям. На двоскатній покрівлі ближче до апсиди розташована башточка.

Судячи з малюнку, стіни не мають жодних членінь, таким чином зовнішній вигляд фасадів має лаконічну форму, яка підкреслюється лише легким карнизом.

ЛИСЕЦЬ (Івано-Франківська обл.) 1883р.
СПІЛЬНИЙ ВІРМЕН СЬКИЙ ТА РИМ ОКАТОЛИЦЬКИЙ КОСТЕ Л «СЕРЦЕ ІІСУСА»


 

Судячи з малюнка, церква має тривходи, що дає можливість припустити, що церква тринефна, однак це не так. Костел – типу однонефної базиліка, з напівкруглою апсидою, виступає за межі основного обсягу церкви. Головний фасад двояруний. Над центральним порталом розміщена ніша з скульптурою, в той же час над бічними входами – арочні вікна (бічні входи та вікна над ними в даний час закладені цеглою). Центральна частина фасаду злегка виступає. Над нею розміщена башта з шатровим покриттям. Фасад і башта підкреслені карнизами. Бічні фасади мають членування за рахунок аркади. Вхідна група з дзвіницею трохи ширше основного обсягу храму. З південного боку до будівлі церкви було прибудовано додаткові приміщення (на даний час не збереглися).

ЛИСЕЦЬ .
КАПЛИЦЯ У ДВОРІ ВІРМЕНСЬКОЇ ЦЕРК ВИ «СЕРЦЕ ІІСУСА»

(наданий час не збереглася).

 

Судячи з архітектурних форм фасаду каплиці, вона побудована в стилі барокко.

ЧЕРНІВЦІ. 1875 р.
ВІРМЕНСЬКА ЦЕРКВА


 

Проект церкви був замовлений відомому архітектору Йосефу Главці, відповідальним за будівництво був архітектор Грегор [1]

Будівництво вірменокатолицької церкви було завершено і освячено 1875 р.

Пам’ятка є храмом типу базиліки, він одноглавий з двома баштами на східному фасаді, в плані хрещатий з напівкруглими виступами трансепта і центральної апсиди та тригранним виступом головного входу. Храм тринефний, центральний неф та тансапт двоярусний, бокові - одноярусні . Башти, а також барабан перекриті високими конусними завершеннями з кованими хрестами.

У створенні зовнішнього вигляду церкви були використані прийоми та деталі готичного будівництва – стрілчасті вікна , аркбутани зпінаклями. При оздобленні фасадів використана червона цегла простої та профільованої форми для облицювання, декоративні вставки виконано з кераміки та різного каменю - піщаника.

СНЯТИН (Івано-Франківська обл.) XIX ст.
ВІРМЕНСЬКА ЦЕРКВА УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ


 

Пам’ятка є храмом типу однонефної базиліки з виступаючою за межі основного об’єму апсидою, яка має в плані прямокутну форму з півциркульним завершенням. Фасади мають лаконічну форму, без членінь. Проте північний тапівденнийфасади підсилений контрфорсами. Віконні прорізи підкреслені архівольтами. Портал має півциркульний фронтон. Головний фасад має фронтон більш притаманний за силуетом для стилю барокко. На двоскатній покрівлі ближче до апсиди розташована башточка з цибулеподібним завершенням.

ЛЬВІВ. XIV ст.
ВІРМЕНСЬКИЙ СОБОР УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ


 

Протягом століть ансамбль вірменського собору змінювався, проте основна частина зберегла риси, закладені при спорудженні. З а старовинними хронічками та документами церква споруджена в 1363 – 1370 рр. [2] Як стверджує Халпахчьян О. : «В хронике Ю. Б. Зиморовича автором древнейшей части собора назван силезский немец Доринг (скончался в 1384 г.), с именем которого связывают строительство собора Юра во Львове. Тем не менее часть исследователей сомневаются в этом, основываясь на незнании Дорингом в достаточной степени армянского зодчества. Учитывая особенности архитектуры Львовского собора, нельзя, как это делают В. Жила и Б. Януш, усматривать в нем подбие кафедрального собора в Ани, построенного зодчим Трдатом в 989— 1001 гг. Армянский собор Львова выстроен в традициях национального зодчества, перенесенных во Львов ненепосредственно из Армении, а через Кафу, или, что менее вероятно, через известную с XII в. армянскую колонию в Галиче. Поскольку ктитором, как и в случае с армянским собором Николая в Каменце- Подольском являлся армянин из Кафы, видимо, оттуда был и архитектор — автор собора, по проекту которого каменных дел мастер Доринг при помощи армянских ремесленников выполнил строительство» За композицією древня частина Львівського собору схожа на церкву Георгія вірменського монастиря Сурб - Хач біля Старого Криму. Художні деталі, конструктивні елементи та хронологічна близькість цих пам’яток дає змогу вважати, що їх архітектурний замисел належить одному й тому ж зодчому – кримському вірменину. Змінення стилістичної направленості середньовічної архітектури Західної Європи та укладення в цей час єпископом Торосевичем у 1623 р. унії вірмено - грегоріанської церкви Південно-Західної русі з Ватиканом призвело до втрати нею самостійності, мало відображення і в архітектурі собору, яка стала «католицькою», як стверджує Г.С. Островський.

БЕРЕЖ АНИ (Тернопільська обл.) XVIII ст.
ВІРМЕНСЬКА ЦЕРКВА НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ


 

Пам’ятка є храмом типу однонефної базиліки з виступаючою за межі основного об’єму прямокутною апсидою. Головний фасад має членіння за рахунок пілястр та карниза. Портал з арочним входом, як і головний фасад, мають трикутні фронтони. Інші фасади мають лаконічну форму, підкреслену лише карнизом. На двоскатній покрівлі ближче до апсиди розташована башточка з шоломоподібним завершенням.


  • Аркбутан – в готичній архітектурі – зовнішня кам’яна упорна арка, яка передає розпір склепінь головного нефа опорам стовпам – контрфорсам, які розташовані за межами загального об’єму будівлі
  • Пінаклі – гострі башточки над контрфорсами та деякими іншими частинами
  • Контрфорс – вертикальна опора, розташована з зовнішнього боку стіни тасприймаюча боковий розпір. Перетин К. збільшується до низу та має
    трикутну або ступінчату форму. У випадку виник нення невеликих наванта жень перетин К. може бути постійним, таким чином К. стає схожим ззовні на пілястру
  1. ДОА Чернівецької області. - Ф.З. -Оп.2. - Спр.21044. - Арк.76.
  2. Бжишкян М. Путешествие в Польшу и другие страны, населенные армянами – выходцами из Ани Венеция, 1830, (на арм. яз.).с. 104.

Comments

( 3 комментария — Оставить комментарий )
(без темы) - adoawot - 2 фев, 2012 16:26 (UTC) - Развернуть
m_arsenyan
12 май, 2012 12:19 (UTC)
Re: Спасибо за инфу
Спасибо:)
(Удалённый комментарий)
m_arsenyan
12 май, 2012 12:18 (UTC)
Re: Все прикольно сделано!
Спасибо:)
( 3 комментария — Оставить комментарий )

Profile

m_arsenyan
m_arsenyan

Latest Month

Январь 2013
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031